! NEW...NEW... NEW... NEW...NEW...NEW...NEW !


วัดเทพวงศาราม แจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัด

เพื่อสร้างทานบารมีบำเพ็ญบุญกุศล สร้างวัด

เพื่อเผยแผ่ให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ถาวรในประเทศเยอรมนี

เจ้าอาวาสวัดเทพวงศาราม และคณะกรรมการ ได้ตกลงซื้อที่ดินจำนวน 965 ตารางเมตร พร้อมอาคาร เป็นร้านอาหาร 3 ชั้น ประกอบด้วย มีห้องนอน 16 ห้อง พร้อม Halle หรือ ห้องโถงใหญ่ 1 ห้อง

ท่านสามารถจองเป็นเจ้าภาพตารางเมตรละ 100 ยูโร หรือบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา

ท่านที่ประสงค์จะทำบุญ บริจาคได้ที่วัดเทพวงศารามโดยตรง

หรือ จะโอนผ่านบัญชีธนาคารวัดเทพวงศารามได้

Sparkasse Nürnberg

Kontoinhaber: Thailändischer Kulturverein e.V.

Kontonummer : 10 47 04 25

BLZ: 76 05 01 01

IBAN: DE26 7605 0101 0010 4704 25

SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX

สถานที่วัดใหม่

วัดเทพวงศาราม ลายน์บวร์ก เยอรมนี

 ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

WAT THEPWONGSARAM LEINBURG GERMANY

Buddhistisches Meditationszentrum

Gersdorfer Hauptstr.4, 91227 Leinburg-Gersdorf

Tel: 09120-181 9400 / 0176-5163 6692

0152-15405741 / 0152-13244164

www.wat-thepwongsaram.com

E-mail:wat_thep@msn.com

Facebook:วัดเทพวงศาราม เยอรมนี

hier/ที่นี้: สมาคมวัดเทพวงศาราม เยอรมนีการเดินทางไปสถานที่แห่งใหม่ของวัดเทพวงศาราม ลายน์บวร์ก


ที่อยู่วัดใหม่: Gersdorfer Hauptstraße 4, 91227 Leinburg-Gersdorf


แผนที่การเดินทางไปวัดใหม่:


จาก Nürnberg Hbf ให้นั่งรถ S-Bahn (S1) Richtung Hartmannshof ให้ลงป้าย Röthenbach (Pegnitz) แล้วต่อ
BUS 331 แล้วลง Gersdorf ป้ายรถอยู่ติดที่วัดเลยNürnberg Hbf - >> Altdorf Bahnhof mit S-Bahn (S2) und mit dem BUS Linien 331 ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ วัดเทพวงศาราม โทร. 0911-8016141

รายชื่อผู้บริจาคซื้อที่ดินถวาย วัดเทพวงศาราม

ที่

ชื่อ - นามสกุล

จำนวน ต.ม.

1

คุณมาทวี อุนไซติก และ คุณณัฐธิดา ขุนโสภา

22

2

คุณฑีฆาภาพร ไวสส์ (Weiss)

20

3

คุณคำมูล ไมเยอร์

10

4

คุณป้าสำเนียง เซกค์ ปริสนากรุดพงษ์ เพตรา มืนเลอร์

9

ที่

ชื่อ - นามสกุล 

จำนวน   ต.ม.

 1.

 พระเดชพระคุณพระเทพวงศ่จารย์ 

5

 2.

พระอาจารย์ชัชฐากร อาริโย

5

 3.

คุณวาสนา สเตรล และ ครอบครัว

5

 4.

 คุณแม่ประนอม มโนรี

5

 5.

คุณประไพร ที่รัก

5

 6.

คุณสุจิตต์ ไคลน์ และ ครอบครัว

5

 7.

คุณลำพึง แก้วคำ + Fam. Werner Tiefel

 5

 8.

คุณนิ่มนวล มงคลชาติ

 5

 9

 คุณลำไย คุณยายใบ แก้วคำ และ ครอบครัว

 5

 ที่

 ชื่อ - นามสกุล

 จำนวน ต.ม.

 1

  คุณจักรศิลป์ ไนด์ลิ่ง

 4

 2

 คุณป้าอาภาภรณ์ ร้อกเนอร์ (แก่นวงษ์)

 4

ที่

ชื่อ-นามสกุล

จำนวน ต.ม.

1

คุณจิตรา พูนสวัสดิ์

2

2

คุณสุจินตนา ด.ญ.มายา ชนิทเกอร์

2

3

คุณป้าลัดดา โฮพมาน

2

4

คุณนิรัญญา พราเดิล

2

5

คุณทะไพรัช - มนตรี จันทร์ศรีเสาร์

2

6

คุณน้อย ไวท์มัน

2

7

คุณสมพร เฟอท์ดเทอร์

2

8

คุณละมัย และ กลุ่มแม่บ้านเมืองบัมแบร์ก

2

9

คุณคำดี และ คุณดีเทอร์ ไบรเยอร์

2

10

คุณดำปุ่น สร้อยผาม

2

ชื่อ-นามสกุล

จำนวน ต.ม.

1.คุณเกษราภรณ์ ด.ญ. เฟลิซิทัส ทวีพร เทพธิดา โชลซ์

1

2.คุณทับทิม เทโพกุล

1

3.คุณณัฐวดี ณวงค์ศักคิ์

1

4.คุณป้าสำราญ ไรซิงเฮ่ง

1

5.คุณวอลเตอร์ ไรซิงเฮ่ง

1

6.คุณสายทอง + มาเทียส บรึคเนอร์ และ ครอบครัว

1

7.คุณวิร้ตน์ + คุณทองเสียน

1

8.คุณวัฒนา ไรเทอร์

1

9.คุณสุจิร้ตน์ ชเตียร์

1

10.คุณยุภา หอมจำปอง

1

11.คุณศจี ไคลชมิท และ ครอบครัว

1

12.คุณสมจิตน์ สุขประเสริฐ ลืนเนอร์

1

13.คุณยุวดี ระมินโท+เลิฮไล และ ครอบครัว

1

14.คุณมาลี ซีสเลอร์ + สุทธิพงค์ ภูหมั่นคิด

1

15.คุณลำเพย โพลสแตร์

1

16.พระปัญญา วโร

1

17.คุณวัชรี แสงอุไร

1

18.คุณพิมพวันท์ เบราเซอร์

1

19.คุณสุทธิวรรณ - โรมันน์ - แอริด เดทท์เมอร์

1

20.คุณอรอนงค์ ธงภักดี

1

21.คุณคำปุ่น จันมนี และ ครอบครัว

1

22.คุณตุลาพร ไมยะปัน (Würzburg)

1

23.คุณสุรีย์ กุนเทอร์ - ศิวะวรรณะ ศรีสะอาด

1

24.คุณสมนึก มากนึก (ตึงตั๋ง)

1

25.คุณนลินต์ สุวิวัฒน์ธนกร(นุช)

1

26.คุณสุมาลัย อินทร์แผลง และ ครอบครัว Jung

1

27.คุณประไพร ไชเดอร์เลอร์ และ ครอบครัว(กุ้ง)

1

28.คุณอมร Staab และ ครอบครัว

1

29.คุณสุริยา รัตนะบุตร

1

30.คุณสุรัตน์ และ นายไฮริคล์ เวลเซล

1

31.คุณคะนึงนิตย์ ริงเลอร์

1

32.คุณสมพร โรส และ ครอบครัว

1

33.นายสุพิท จันสอน และ นายริชาร์ค บึลแม็น

1

34.คุณอุบล ภราเดล

1

35.คุณประภา ยันเซ่น (แม่โยมหน่อย)

1

36.คุณอังคณา ดาค (หน่อย)

1

37.พระครูปัญญา พัฒกิจ จ.สระแก้ว

1

38.คุณกาญจนา สายศรี

1

39.คุณจันทรา สายศรี

1

40.คุณอันเตรยาส ชอบมันร์

1

41.คุณป้าเพ็ญ ไทค์มัน

1

42.คุณวิไล แกรมันต์(โย)

1

43.คุณเพียงเพ็ญ บุญถนอม

1

44.คุณพัชรินท์ คาพิทชา และ ครอบครัว

1

45.คุณบุญเรียบ ไฮนซ์ และ ครอบครัว

1

46.คุณนุชศา เฉยศิริ และ ครอบครัว

1

47.คุณณัฐชยา มาร์ติน พาวลิเช็ด(ยา)

1

48.คุณอุษา และ คุณโวลฟ์กัง ทัลเลอร์

1

49.คุณเพชรดารา และ คุณเฮลมูท Griesseier

1

50.คุณชลลาทิพย์ König

1

51.คุณมนิช ผลเพิ่ม

1

52.คุณสุดาพักตร์ ดีทเทล

1

53.คุณพรทิพย์ เชื้อคำ

1

54.คุณภาณุวัฒน์ ผ่องพรรณวิบูล

1

55.คุณจิรัตฐา ลิมเมอร์

1

56.คุณสุริยา ฉ่ำโสฬส และ ครอบครัว

1

57.คุณทองสุข ชอลซ์ และ ครอบครัว

2

58.คุณจินตนา เดียช

1

59.คุณกรรณิกา แคร์ลัด (อ้วน)

1

60.คุณโทมัส ซิมแบ๊ก

1

61.คุณแฮรี + คุณรสสุคนธ์ + ปรีชา ไมเยวร์

1

62.คุณสุภาพ และ ครอบครัว

1

63.นางวิมล และ นายปีเตอร์ ชเม้าส์

1

64.คุณดวงตา ทวีสิน

1

ที่

ชื่ - นามสกุล

จำนวน ศอก

1

คุณปราณี หีบแก้ว

2

2

นายชุ่ม ชูรักษ์ และ ครอบครัว

2

และผู้อื่นๆๆอีกมากมาย .....