จัดงานกิจกรรมประจำปี พ.ศ. 2560

(Jahresprogramm 2017) 

                  

 ที่ วัน Tagวันที่ Datum เดือน Monatงานทำบุญประจำเดือน และ สถานที่จัดงาน  Veranstaltung in ....
 1

 วันอาทิตย์

Sonntag3

1

 มกราคม

Januar

จัดงานวันขื้นปีใหม่                               

Neujahr 2017

 2

 วันศุกร์ - วันอาทิตย์

Freitag - Sonntag

 10 - 12
มีบวชชีพราหมณ์

 กุมภาพันธ์

Februar

จัดงานวันมาฆบูชา      <<< mehr Info   >>มีบวชชีพราหมณ์<<

Makha Bucha Day (es gibt Internat für Brahmen)

 3

วันเสาร์

Samstag 

 22

เมษายน

April 

จัดงานวันสงกรานต์     <<< mehr Info

ที่ วัดเทพวงศาราม ลายน์บวร์ก

 4

 วันศุกร์ - วันอาทิตย์

Freitag - Sonntag

 12 - 14
มีบวชชีพราหมณ์

พฤษภาคม 

Mai

วันวิสาขบูชา  ที่ วัด      <<< mehr Info   >> มีบวชชีพราหมณ์ <<

Visakha Bucha Day  (mit Internat für Brahmanen-Nonnen)

 5

วันอาทิตย์

 Sonntag

 4

 มิถุนายน

Juni

จัดงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติ


 6

 วันศุกร์ -วันอาทิตย์

Freitag - Sonntag

 7 - 9
มีบวชชี
พราหมณ์

 กรกฏาคม

Juli

 จัดงานวันเข้าพรรษา ที่ วัดเทพวงศาราม   Info >> hier    มีบวชชี

Khao Phansa (Buddhist Lent Day) ´´es gibt Internat für Brahmen`` 

 7

วันอาทิตย์

 Sonntag

 11 - 13
มีบวชชี
พราหมณ์

สิงหาคม 

August

จัดงานวันแม่แห่งชาติ  ที่ วัด

 (H.M. The Queen's Birth Day) National Muttertag

 8

 วันอาทิตย์

Sonntag

 8 - 10

มีบวชชี
พราหมณ์

 กันยายน

September

 จัดงานวันสารทไทย  ที่ วัด

Saarth Thai Day

 9

วันอาทิตย์

Sonntag

 8

ตุลาคม 

Oktober


จัดงานทอดกฐินสามัคคี

 10

 วันอาทิตย์

Sonntag

 5

พฤษจิกายน

November

 จัดงานลอยกระทง

 11

วันศุกร์ - วันอาทิตย์

 Freitag - Sonntag

 1 - 3
มีบวชชีพราหมณ์

ธันวาคม

 Dezember

จัดงานวันพ่อแห่งชาติ  ที่ วัด <<< mehr Info    มีบวชชี

(H.M. The King's Birth Day) National Vatertag

'' es gibt Internat für Brahmen ''

 

 จัดสวดมนต์ข้ามปี

 31

 ธันวาคม 2560

 วัดเทพวงศาราม (เริ่มเวลา 22.00 น.)

 

 จัดงานทำบุญ

ปีใหม่

 01

 มกราคม

2561

 วัดเทพวงศาราม


ท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์อยากจะบริจาค 

    ช่วย ค่าเช่า-ค่าน้ำ-ค่าไฟ สามารถโอนผ่านบัญชี ของ วัดเทพวงศาราม 

  Kontonummer  10 47 04 25  

       BLZ     760 501 01

   Sparkasse Nürnberg

oder an neue SEPA-Überweisung

IBAN: DE26 7605 0101 0010 4704 25

SWIFT-BIC: SSKNDE77

 ขออนุโมทนาขอบคุณมายังญาติโยมทุกท่าน ที่มีศรัทธาช่วยบำรุงวัดที่กำลังพัฒนา

เพื่อเป็นสถานที่บำรุงใจของพุทธศาสนิกชนทุกคน

ขอให้มี อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ เจริญในหน้าที่การงาน ตลอดการเทอญ


 

  วันปิยมหาราช

      พุทธวิธีชนะความโกรธ     

     มารยาทของผู้เป็นใหญ่