จัดงานกิจกรรมประจำปี พ.ศ. 2562 

(Jahresprogramm 2019) 

                  

 ที่ วัน Tagวันที่ Datum เดือน Monatงานทำบุญประจำเดือน และ สถานที่จัดงาน  Veranstaltung
 1

 วันอังคาร

Dienstag

1

 มกราคม

Januar

จัดงานวันขื้นปีใหม่                               

Neujahr 2019 

 2

 วันศุกร์ - วันอาทิตย์

Freitag - Sonntag

 15 - 17
มีบวชชีพราหมณ์

 กุมภาพันธ์

Februar

จัดงานวันมาฆบูชา      <<< mehr Info   >>มีบวชชีพราหมณ์<<

Makha Bucha Day (es gibt Internat für Brahmen)

 3

วันอาทิตย์

Sonntag 

 14

เมษายน

April 

จัดงานวันสงกรานต์     <<< mehr Info

ที่ วัดเทพวงศาราม ลายน์บวร์ก

 4

 วันศุกร์ - วันอาทิตย์

Freitag - Sonntag

 17 - 19
มีบวชชีพราหมณ์

พฤษภาคม 

Mai

วันวิสาขบูชา  ที่ วัด      <<< mehr Info   >> มีบวชชีพราหมณ์ <<

Visakha Bucha Day  (mit Internat für Brahmanen-Nonnen)

 5

วันเสาร์ -วันอาทิตย์

 Samstag - Sonntag

 8 - 9

 มิถุนายน

Juni

จัดงานพิธีพุทธาภิเษก พระประธาน 6

 วันศุกร์ -วันอาทิตย์

Freitag - Sonntag

 12 - 14
มีบวชชี
พราหมณ์

 กรกฏาคม

Juli

 จัดงานวันเข้าพรรษา ที่ วัดเทพวงศาราม   Info >> hier    มีบวชชี

Khao Phansa (Buddhist Lent Day) ´´es gibt Internat für Brahmen`` 

 7

วันอาทิตย์

 Sonntag

 11
มีบวชชี
พราหมณ์

สิงหาคม 

August

จัดงานวันแม่แห่งชาติ  ที่ วัด

 (H.M. The Queen's Birth Day) National Muttertag

 8

 วันศุกร์-วันอาทิตย์

Freitag -Sonntag

 27 - 29

มีบวชชี
พราหมณ์

 กันยายน

September

 จัดงานวันสารทไทย  ที่ วัด

Saarth Thai Day

 9

วันอาทิตย์

Sonntag

 27

ตุลาคม 

Oktober


จัดงานทอดกฐินสามัคคี

Kathina Zeremonie

 10

 วันอาทิตย์

Sonntag

 10

พฤศจิกายน

November

 จัดงานลอยกระทง

Loy Krathong Festival

 11

วันศุกร์ - วันอาทิตย์

 Freitag - Sonntag

 6 - 8
มีบวชชีพราหมณ์

ธันวาคม

 Dezember

บวชชีวันคล้ายวันเฉลิม ร 9

'' es gibt Internat für Brahmen ''

 12

 วันอังคาร

Dienstag

 31

 ธันวาคม 2562

จัดสวดมนต์ข้ามปี

Silvester Zeremonie

 (เริ่มเวลา 22.00 น.)

 13

 วันพุธ

Mittwoch

 01

 มกราคม

2563

 จัดงานทำบุญขื้นปีใหม่ 2020

Neujahr Fest 2020


ท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์อยากจะบริจาค 

    ช่วย ค่าเช่า-ค่าน้ำ-ค่าไฟ สามารถโอนผ่านบัญชี ของ วัดเทพวงศาราม 

  Kontonummer  10 47 04 25  

       BLZ     760 501 01

   Sparkasse Nürnberg

oder an neue SEPA-Überweisung

IBAN: DE26 7605 0101 0010 4704 25

SWIFT-BIC: SSKNDE77

 ขออนุโมทนาขอบคุณมายังญาติโยมทุกท่าน ที่มีศรัทธาช่วยบำรุงวัดที่กำลังพัฒนา

เพื่อเป็นสถานที่บำรุงใจของพุทธศาสนิกชนทุกคน

ขอให้มี อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ เจริญในหน้าที่การงาน ตลอดการเทอญ


 

  วันปิยมหาราช

      พุทธวิธีชนะความโกรธ     

     มารยาทของผู้เป็นใหญ่