เชิญเข้าแวะชมภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

วัดเทพวงศาราม เมืองเนือร์นแบร์ก

ประเทศเยอรมนี 2552 - 2558

(คลิกที่ภาพข้างล่างสามารถดูภาพได้ทั้งหมด)