ขอแจ้งข่าวให้ญาติโยมที่มีจิตศรัทธาอยากจะเป็นเจ้าภาพสร้างกองกฐินสำหรับท่านเอง เพื่อทอดถวายในงานประจำปี ทางวัดเทพวงศาราม ได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมทุก ๆ ท่าน จองเป็นเจ้าภาพได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  พร้อมรับผ้าไตรจีวรกองกฐินไปด้วย  /  ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที

วัดเทพวงศาราม.